top of page

Karoliina Kruuna

Työkokemukseni

Olen tehnyt auttamistyötä vuodesta 2005 alkaen. Työurani aikana olen työskennellyt päivystyspoliklinikalla, infektiosastolla, äitiys- ja lastenneuvolassa, nuorisotyössä, hiv-työssä, Tampereen ammattikorkeakoulussa hankevastaavana ja Sexpon koulutuspäällikkönä. Seksuaaliterapiatyötä olen tehnyt vuodesta 2009 asti hyvin moninaisten seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden teemojen parissa. Terapiavastaanotollani käsittelen asiakkaitteni kanssa esimerkiksi seksuaalista halua ja halun eriparisuutta suhteessa, mieltymyksiä ja monisuhteisuutta, kommunikaatiohaasteita suhteessa, seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden kriisejä ja pakonomaista seksikäyttäytymistä eli seksiriippuvuutta.

Olen myös ammatillinen opettaja ja työnohjaaja ja minulla on pitkä kokemus kouluttajan ja opettajan tehtävistä. Työnohjaajan asiantuntijuus ja työelämän vaikutus ihmissuhteisiin  ja seksuaalisuuteen näkyy myös seksuaaliterapiatyössäni. Lisäksi olen jo pitkään työnohjannut sekä yksilöitä ja ryhmiä.

 

Erityisosaamiseni seksuaaliterapeuttina painottuu pakonomaiseen seksikäyttäytymiseen eli niin sanottuun seksiriippuvuuteen. Tämän teeman parissa olen työskennellyt useita vuosia sekä yksilö, pari- että ryhmämuotoisesti. Olen suomentanut ja toimittanut aiheesta kirjan; Paula Hall- Koukussa seksiin (Bazar 2019).

Koulutukseni

Pohjakoulutukseltani olen sairaanhoitaja/ terveydenhoitaja. Tämän lisäksi olen

erityistason seksuaaliterapeutti( NACS), työnohjaaja ja ammatillinen opettaja.

Lisäksi olen käynyt Iso-Britanniassa vuoden mittaisen sex addiction counsellor- koulutuksen. Lisäksi olen valmistunut palautumisohjaajaksi.

Miten katson ihmisyyttä auttamistyön ammattilaisena?

Ajattelen, että kaikki vaikuttaa kaikkeen ja että hyvinvoinnin keskiössä on tasapainoinen suhde itseen, elämään, työhön, ihmissuhteisiin ja terveyteen. Uskon että levollinen, myönteinen ja eteenpäin suuntautunut mieli tukee tasapainoista kehosuhdetta ja toisin päin. Asiakkaitteni kanssa työskentelenkin hyvin kokonaisvaltaisesti, huomioiden kaikki elämän osa-alueet.

 

Autan asiakkaitani löytämään tasapainoisen suhteen itseensä ja seksuaalisuuteensa ja usein tämä suhde löytyy etsimällä tasapainoa ja terveyttä myös muilla elämän osa-alueilla. Näen että jokaisessa ihmisessä, tilanteessa ja ihmissuhteessa on mahdollisuus uuteen ja muutokseen, silloin kun tahtoa tähän löytyy. Terapeuttina olen rinnalla kulkija ja autan löytämään suunnan ja reitit hyvään oloon, mutta en tee asioita asiakkaani puolesta. Tuen asiakkaitani kohti heidän valitsemaansa suuntaa lempeydellä, uusilla näkökulmilla ja luomalla tilan, jossa asiakkaani voi vapaasti olla juuri sellainen kuin on.

Työskentelytapani

Tärkein työvälineeni on oma persoonani;  avoimuuteni, lempeyteni ja rohkeuteni. Terapiasuhde on ihmissuhde jossa korostuu luottamuksellisuus ja turvallinen, kunnioittava vuorovaikutus. Terapeuttina en asetu asiakkaan yläpuolelle vaan rinnalle. Käytän työssäni paljon harjoituksia, kirjallisuutta ja ”mietitisitkö tätä kotona”- lausetta. Olen tulevaisuuteen suuntautuva ja ratkaisukeskeinen terapeutti mutta usein ratkaisut vaativat menneisyyden kohtaamista ja ymmärryksen syntymistä siitä, miten tapa ajatella tai tuntea on itseen rakentunut.

Kannustan asiakkaitani muutoksiin heidän omassa arjessaan. Terapiassa tälle luodaan puitteet, mutta muutos tapahtuu asiakkaan omassa elämässä. Pidän tärkeänä terapian  tavoitteen ja suunnan määrittelyä yhdessä asiakkaan kanssa ja ammatillisuuteeni kuuluu, että saatan joskus ohjata asiakkaan eteenpäin, seuraavan auttajan pariin. Minulla on laajat yhteistyöverkostot hyvinvointialan eri toimijoihin ja käytänkin työni tukena useita eri ammattilaisia. Etenen asiakkaani kanssa juuri sinne mihin hän on valmis menemään mutta kuitenkin välillä asiakasta haastaen. Käytän työssäni myös terveydenhoitajan ja työnohjaajan osaamistani ja terapiatapaamisella saatamme seksuaalisuuden lisäksi puhua stressin hallinnasta, unesta ja tasapainoisesta ruokavaliosta.

karo puistossa.jpg
Karoliinaa eri medioissa
  • Instagram
  • Black Facebook Icon
koukussa.jpg

Paula Hall, Koukussa seksiin
→ Tutustu kirjaan

Tai ota yhteyttä.

karoliina.vuohtoniemi@gmail.com
Opastan sinua mielelläni.

Palveluni
bottom of page