top of page

Skeematerapia

Tutustu tunnelukkoihin

Skeematerapiassa käsitellään tunnelukkoja ja selviytymiskeinoja, joita olemme ottaneet käyttöömme sopeutuaksemme erilaisiin elämässämme kohtaamiin tilanteisiin.

Tunnelukko on haitallinen uskomus, joka voi liittyä meihin itseemme tai toisiin ihmisiin, se vaikeuttaa aina suhteitamme ja voi estää meitä elämästä niin kuin haluaisimme. Tunnelukkotyöskentelyssä on olennaista tulla tietoiseksi omista haitallisista selviytymiskeinoistaan, jotta voisi luopua niiden käytöstä.

Tunnelukot ja selviytymiskeinot tulevat näkyviin läheisissä ihmissuhteissa ja muissa tärkeissä vuorovaikutustilanteissa. Siksi oman käyttäytymisen ja sen takana olevien tunteiden ymmärtäminen on tärkeää. Skeematerapian kehittäjä Jeffrey E Young  on kognitiivisen psykoterapian kehittäjän Aaron T Beckin oppilas, joka halusi kehittää terapiamuotoa eteenpäin. Hän listasi kahdeksantoista tunnelukkoa eli skeemaa (englanniksi life trap).

 

Nämä ovat:

 • Pessimistisyys

 • Suojattomuus

 • Hylkääminen

 • Kaltoin kohtelun tunnelukko

 • Vajavuuden tunnelukko

 • Epäonnistuminen

 • Rankaisevuus

 • Vaativuus

 • Ulkopuolisuus

 • Tunnevaje

 • Riippuvuus

 • Uhrautuminen

 • Alistuminen

 • Emotiaalinen estyneisyys

 • Hyväksynnän haku

 • Riittämättömän itsekontrolli

 • Oikeutuksen tunnelukko

 • Kietoutuneisuus


Terapiassa lähdetään etenemään näiden tunnelukkojen tunnistamisesta. Kun luet sanat, sinussa voi herätä joidenkin kohdalla tunnistamista. Kiinnitä tunteeseen huomiota ja pohdi mitä se sinussa herättää. Verkosta löytyy testejä ja lisätietoa, joiden avulla saat tietoa itsestäsi, tai voit hakeutua skeematerapiaan käsittelemään asiaa. Skeematerapeuteilla on hallussaan vielä kattavammat testilomakkeet ja koulutetun skeematerapeutin osaaminen auttaa sinua matkalla tietoisemmaksi  omasta itsestäsi.

272542463_1986826511525989_4283044333925046418_n.jpg

Voit ottaa myös yhteyttä sähköpostilla.
Me opastamme sinua mielellämme.

bottom of page