top of page
lahden rantaa.jpg

Työnohjaus

Onnistumisen kokemuksia, oivalluksia ja hyvää palautumista arjessa

Työnohjauksessa käsitellään omia työhön liittyviä asenteita, uskomuksia, hyvinvoinnin esteitä, uupumusta, ristiriitoja ja esimerkiksi haastavia asiakastilanteita. Työnohjaus on työkykyä ja ammattitaitoa ylläpitävää ja työuupumusta ennalta ehkäisevää keskustelutukea. Työnohjauksessa tutkitaan keskustellen ja erilaisten tehtävien kautta omaa suhdetta työhön ja sen herättämiä tunteita. 

Mitä työnohjaus on ja kenelle se sopii?

Työnohjauksen tavoitteena on tukea työntekijän ja työyhteisön työhyvinvointia. Työnohjaaja auttaa asiakasta työhön ja omaan työntekijän rooliin liittyvien ajatusmallien ja konkreettisten asioiden muuttamisessa. 

Työnohjaukseen voi tulla:

 • Yksin

 • Kollegan kanssa

 • Samaa työtä tekevien kollegoiden kanssa pienryhmänä (suositus 3-6 henkilöä)

 • Työyhteisön kanssa (suositus 3-8 henkilöä)

Työnohjauksessa voi käsitellä esimerkiksi:

 • Voimavaroja

 • Uupumusta

 • Työn imua ja sen löytämistä

 • Työnteon tapoja esimerkiksi rajaamista, aikatauluttamista ja työn rytmittämistä

 • Omaa ammatillista identiteettiä

 • Uuden työpolun etsimistä

 • Auttamistyön asiakastapauksia ja niiden herättämiä kysymyksiä ja tunteita

​Työnohjauksen tavoitteet, kesto ja käyntien rytmitys sovitaan aina ohjattavan/ryhmän kanssa prosessin alussa. Moni käy työnohjauksessa kerran kuukaudessa säännöllisesti, osa vain muutaman kerran aina tarpeen mukaan.

Työnohjaukset on mahdollista toteuttaa etänä tai paikan päällä vastaanotolla. 

Blogi

Vallilan sydämessä on paikka, jossa tehdään hyviä asioita. Tutustu Marika Rosenborgin ja Karoliina Vuohtoniemen lähtökohtiin, eri toiminta-alueiden periaatteisiin sekä heidän henkilökohtaisiin ajatuksiin ja tunteisiin, avaamalla Suhteellista ja suhteetonta -blogi.

→ Avaa blogi

Tai ota yhteyttä:

karoliina.kruuna@gmail.com

bottom of page