Kokemus

Olen vetänyt eroseminaareja ja työskennellyt eronneiden kanssa vuodesta 2003 alkaen. Vertaistuen kehittämisestä ja ohjaamisesta minulla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus. Olen  työskennellyt mm. vakavasti sairaiden lasten ja heidän perheidensä kanssa toimimalla sopeutumisvalmennuskurssien johtajana ja luennoitsijana sekä kehittänyt vertaistukitoimintaa sydän-, näkövammais- ja perhejärjestöissä. Päivätyöni on Pienperheyhdistyksessä, jossa vastaan mieskaveritoiminnasta ja kehitän eropalveluja.

Olen tehnyt terveysviestintää useiden vuosien ajan ja kirjoitan säännöllisesti artikkeleita ja blogeja koskien ihmissuhteita, mielenterveyttä ja vuorovaikutusta.

 

Erityisherkkyys ja siihen liittyvä haasteellisuus on tuttua asiakastyöni ja omakohtaisten kokemuksieni kautta. Kuulun HSP Suomen Erityisherkät ry:n asiantuntijapaneliin ja aloitan vuonna 2018 yhdistyksen hallituksen jäsenenä.

Tausta

Olen 48-vuotias helsinkiläinen parisuhdevalmentaja ja eroasiantuntija. Erosin miehestäni vuonna 1999 ja kävin oman Fisherin eroseminaarin vuonna 2000.

Eroseminaarivetäjäkoulutuksen hankin vuonna 2003 psykologi Kari Kiianmaan koulutuksessa. Lisäksi olen suorittanut Kiianmaan työtä jatkavan Marianna Stolbown eroryhmävetäjien päivityskoulutuksen 2013-2014 ja olen näin osa uuden sukupolven eroryhmien vetäjäjoukkoa. Malli tunnetaan nimellä Suomalainen eroseminaari ®

Olen täydentänyt opintojani Logoterapiainstituutin koulutuksessa. 

Vuonna 2017 valmistuin Parisuhdekeskus Katajan koulutuksessa Solmuja parisuhteessa ®-menetelmän parisuhdeneuvojaksi.

Vuonna 2018 valmistun seksuaalineuvojaksi. Osana harjoitteluani tarjoan vastaanottoaikoja pareille sekä yksilöneuvontaa. Voimme käsitellä mitä vain seksuaalisuuteen liittyvää aihetta. Neuvontaan kuuluu keskusteluja ja kotona suoritettavia tehtäviä. Yleensä neuvonnassa tavataan 1-4 kertaa. Tarvittaessa ohjaan asiakkaani eteenpäin seksuaaliterapian puolelle.

Lähtökohtani

 

"Uskon että ihmisen tulisi olla itse tärkein ystävänsä. Tämän suhteen toimivuuteen perustuvat myös muut ihmissuhteet. Kun on onnellinen itsessään, ei etsi elämän tarkoitusta muista, vaan jokainen ihmissuhteemme vain rikastaa meitä entisestään. Itsetuntemusta voi kehittää ja itsetunto on uusiutuva luonnonvara. Rakkautta voi kokea yhdessä, mutta myös yksin."

Menetelmien perusta

"Kurssini,  ryhmäni ja yksityisvastaanottoni ovat kasvumatkoja ja niiden menetelmät perustuvat yli kahdenkymmenen vuoden asiakaskokemuksiini, laaja-alaiseen tutkimustietoon sekä logoterapian viitekehykseen.  Pitkä urani terveysviestijänä on vahvistanut kykyäni seuloa olennainen epäolennaisesta. Omien elämänkokemusteni kautta tuon kohtaamiseen kokemustietoa.

 

Maailma on enemmän kuin näemme ja meissä itsessämme on mahdollisuuksia, jotka odottavat tulla näkyviksi.  Tärkeintä minulle työssäni on asiakkaan arvostava kohtaaminen, yhteys ja siitä syntyvät oivallukset."

"Meissä jokaisessa on mahdollisuuksia, jotka odottavat tulla näkyviksi."